جوایز ارزنده برای نمایندگان فروش

نماینده گرامی، شما می‌توانید با ترغیب مصرف‌کنندگان به درج سریال کالا در سامانه وینسنت و کسب امتیاز به ازای فعال شدن هر سریال، برنده‌ی این

جوایز ارزنده باشید.

جایزه نفر اول

یک دستگاه گوشی موبایل iphone 13

جایزه نفر دوم

یک سفر دبی به ارزش 150 میلیون ریال

جایزه نفر سوم

یک سفر ترکیه به ارزش 100 میلیون ریال

چنانچه جزو سه نفر اول نشدید، نگران نباشید!
چرا که با فروش و فعال‌سازی سریال حتی یک دستگاه، نام شما در قرعه کشی 5 کارت هدیه ده ملیون ریالی شرکت داده خواهد شد.

روش فعال‌سازی ضمانت‌نامه برای کسب امتیاز

ثبت سریال مندرج در ضمانت‌نامه توسط مصرف کننده از طریق یکی از سه روش زیر در سامانه امکان پذیر است

ارسال پیامک به 30002865

تماس با شماره 2865

مراجعه به سايت www.2865.ir

مزایای فعال‌سازی ضمانت‌نامه

برای مصرف‌کننده در زمان خرید:

جوایز قرعه کشی مصرف کنندگان

جایزه نفر اول

یک دستگاه گوشی موبایل iphone 13

جایزه نفر دوم

سفر ترکیه به ارزش 100 میلیون ریال

جایزه نفر سوم

ساعت هوشمند به ارزش 40 میلیون ریال

جایزه نفر چهارم تا چهاردهم

11 عدد کارت هدیه به ارزش 10 میلیون ریال